Retour en garantie

Afkoelingsperiode
Na ontvangst van het door u bestelde product heeft u een "afkoelingsperiode" van 14 dagen om het product terug te sturen. Dit mag zonder opgaaf van reden. De artikelen dienen ongebruikt te zijn en de kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening. Al betaalde bestellingen worden dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen terugbetaald.

Garantie
Als binnen 30 dagen na aankoop van een product blijkt dat het artikel niet aan de eisen voldoet, niet compleet is of andere tekortkomingen heeft, heeft u het recht om binnen 30 dagen na levering, met opgave van reden, het product te retourneren.
Het retourneren komt dan voor onze rekening. Voor het retourneren hebben wij een apart antwoordnummer. Indien u al betaald heeft, vindt terugbetaling zo snel mogelijk plaats, maar uiterlijk binnen 5 dagen na het aanmelden van de klacht. U kunt eventueel ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of beschadigde artikel.